Tao Te Ching – Intro

Cuvinte despre cum să înţelegem textul

Scriitor taoist
Sursa imaginii: https://thedrunkentaoist.com

Publicăm pe acest site o versiune a Tao Te Ching, una din  multele posibile, singura existentă, online, în româneşte. Mulţumim pe această cale lui Mike pentru amabilitatea de a ne-o semnala. (1)

Trebuie ştiut că traducerile din Tao Te Ching sînt numeroase, iar versiunile diferă adeseori foarte mult. Totuşi există şi similitudini care se explică prin faptul că traducătorii au utilizat aceleaşi surse considerate autoritate în domeniu.

Noi credem pe bună dreptate că nu există nicio sursă care să deţină autoritatea deplină. Cele chinezeşti sînt influenţate de filozofia etică confucianistă, de legalism şi de alte curente de gîndire care nu au nimic comun cu Tao Te Ching, aşa cum a gîndit-o autorul ei.

James Legge
James Legge, celebru sinolog care tradus cărţile taoismului, I Ching etc.

În realitate, taoismul zilelor noastre aduce mai mult cu esoterismul şi  misticismul de duzină decît cu o cale raţională, luminoasă, credibilă, viabilă. Acolo unde misticismul şi superstiţia lipsesc, întîlnim preceptele legiste sau confucianiste îngheţate şi ele în canoanele impuse de sistematizările adepţilor!

Traducerea acestei lucrări de o inegalabilă importanţă spirituală se izbeşte şi de dificultăţile specifice limbii chineze, unele insurmontabile. Iată ce spune James Legge în acest sens:

Caracterele scriptice ale limbii chineze nu sînt reprezentări de cuvinte, ci simboluri ale ideilor, iar  combinaţia lor în compoziţie nu este o reprezentare a ceea ce a vrut să spună scriitorul, ci a ceea ce a gîndit el.(2)

De aceea, „cînd caracterele simbolice i-au pus mintea în raport cu cea a autorului, el [traducătorul] este liber să redea ideea  respectivă în maniera cea mai potrivită pe care o crede de cuviinţă”. (3)

Altfel spus, nu ne putem aştepta la o versiune literală.

Din nefericire, în zilele noastre nimănui nu-i mai trece prin cap să se pună în starea de spirit a  autorului! Traducerile de care dispunem se vor corecte (literale) deşi acest deziderat nu poate fi atins.

Dar să dăm un exemplu al modificărilor însemnate care se nasc între versiuni atunci cînd aplicăm  „metoda” indicată de J. Legge. În ultimul paragraf al capitolului 81 citim:

Înţeleptul nu trăieşte pentru sine însuşi,
Făcînd mult bine pentru alţii, e mulţumit,
Cu cît dă mai mult, cu atît primeşte mai mult,
În jurul lui totul se armonizează.
Pentru că e pe Calea Tao în Virtute (Te). (4)

La o primă vedere, traducerea pare corectă deoarece pare că nu se abate de la ceea ce ne-am aştepta de la acest text. În realitate, (şi) aici este vorba de cu totul altceva.

Înţeleptul taoist nu face întotdeauna totul pentru alţii. El nu este un sfînt, în sensul creştin al termenului. “Armonizarea” nu înseamnă nicidecum altruism sau perfecţiune morală. În fragmentul citat este vorba de a fi în acord cu Tao, un concept central în taoism. În acest sens, o traducere corectă (dar nu literală) ar suna cam aşa:

Atunci cînd totul în jur este armonie [se armonizează]
Înţeleptul nu trăieşte pentru sine.
Făcînd mult bine pentru alţii el este mulţumit
Şi cu cît dă mai mult cu atît sporeşte.
El se potriveşte astfel cursului evenimentelor [Calea, Tao].

Trebuie să recunoaştem că această traducere este diferită, chiar contrară celei iniţiale. Ea ţine cont de starea de spirit a autorului, aşa cum transpare ea din fragmentele filozofice păstrate de tradiţie şi relativ nealterate de curgerea vremii, de interese meschine sau, pur şi simplu, de ignoranţă.

Am scris această introducere pentru a avertiza cititorul asupra discrepanţelor pe care le va putea  semnala între fragmentele comentate de noi, în paginile acestui site, şi versiunea integrală a textului, publicată în paginile următoare.

Dacă am publicat această versiune, nu am făcut-o pentru că  credem în calitatea ei, ci pur şi simplu pentru a oferi cititorului o versiune integrală în limba română.

Pe măsură ce vom recupera şi noi, prin comentariille noastre, întreaga lucrare – fapt puţin probabil –  vom putea înlocui această versiune cu versiunea noastră!

Icon

Note:
1. Între timp s-au înmulţit şi versiunile în româneşte – vezi bibliografia.

2., 3. I Ching – Book of Changes, trad. James Legge, p.XIX.

4. Versiunea online, Octavian Sărbătoare.

Scrie un comentariu:

Newsletter

Îți place ce găsești aici?

Înscrie-te pe lista noastră de noutăți - NEWSLETTER

și primești gratuit un articol despre Yin și Yang (PDF).