Căile taoismului

Prin „căi” înţelegem metode sau tipuri de practici bazate pe ideea de realizarea unirii cu Tao . Deci, practici care conduc la un anumit rezultat.

În taoism sînt mai multe astfel de căi pe care le vom enumare succint aici. Dacă dorești mai multe informații, îți sugerăm să accesezi forumul nostru la adresa https://forum.taoismonline.xyz.

Caile taoismului
Sursa imaginii: ersi pixabay.com

Calea apei curgătoare

„Calea apei curgătoare” este, fără îndoială, expresia care evocă cel mai bine purtarea pe care trebuie să o aibă în vedere adeptul taoismului.

Expresia este forjată de Alan Watts pentru titlul cărţii sale (ultima) dedicată taoismului.

Dar „calea apei curgătoare” nu este ideea lui Watts. Ea pare a fi inspirată din I Ching ( Cartea schimbărilor ) de unde am preluat-o şi noi pentru a o comenta aici.

În hexagrama nr. 29 – Abisul, apa – Richard Wilhelm ne oferă următoarele precizări preţioase:

Apa curge continuu şi umple atît cît trebuie, nici mai mult nici mai puţin, fiecare ungher prin care curge; ea nu se sperie de nici un loc primejdios şi nici de cascade, şi nimic nu o poate face să-şi piardă natura sa esenţială. Ea rămîne identică cu sine în toate circumstanţele. (1)

Imitînd „conduita” apei, taoistul a extras din ea un model de purtare aplicabil în viaţa umană, la modul general, dar şi la modul particular, atunci cînd vrem să întreprindem ceva.

Acest model s-ar putea descrie la modul general astfel: este indicat să fii precum apa, să te adaptezi la cerinţele realităţii exterioare menţinînd în acelaşi timp esenţa fiinţei tale (care este natura ta autentică).

Mai departe, atunci cînd întreprinzi o acţiune, este indicat să te adaptezi la tendinţele vremelnice, fără a pierde din vedere scopul . Altfel spus, scopul pe care vrei să-l atingi trebuie urmat neabătut chiar dacă la un moment dat te confrunţi cu obstacole.

Această manieră activistă de a vedea lucrurile este influenţată de etica confucianistă – totuşi, poate fi numărată şi printre caracteristicile taoismului.

Deoarece problema adaptării la condiţii este complexă, am abordat-o mai pe larg în cursurile noastre de taoism. [Vezi în special cursul de iniţiere în taoism, modulele 1 şi 3. ]

Calea vieţii şi a morţii

O altă expresie care sugerează „calea” adeptului taoist este rezumată în Clasica vidului perfect, acreditată lui Lieh Tzu.

Într-unul din capitole este redat un dialog care se angajează între doi înalţi demnitari chinezi, pe marginea subiectului cum să hrăneşti principiul vital. Unul din ei afirmă că: „Secretul constă în a-ţi da frîu liber fără nici un fel de reţinere, fără nici o limitare”. (2)

Acest punct de vedere nu i-a mulţumit pe unii comentatori care caută în taoism datele unei doctrine spirituale, citeşte „morale”, iar ideea de decondiţionare, de purtare liberă, fără limitări, nu este conformă acestui deziderat. Pentru cultura noastră iudeo-creştină ideea de purtare liberă, fără constrîngeri echivalează cu desfrînarea, iar desfrînarea are o conotaţie imorală.

Este încă o dovadă că taoismul, care pune atît preţ pe cultivarea firescului şi naturalului, nu poate fi digerat de minţile noastre sufocate de ideologia morală creştină. (Vezi și articolul Taoism și creștinism).

Calea luminii clare

În Tao Te Ching, biblia taoismului. acreditată lui Lao Tzu, întîlnim un pasaj în care se vorbeşte despre înţeleptul taoist în termeni care evocă o „cale”.
Înţeleptul se consacră salvării tuturor fiinţelor umane, fără a respinge pe nimeni.

El se consacră salvării lucrurilor, fără a abandona nimic. Aceasta este practica luminii clare. (3)

În fond avem aceeaşi idee ca mai sus, cînd am vorbit despre a-ţi da frîu liber, dar puţin mai nuanţată şi aplicată în afară, la relaţiile cu lumea şi universul.

Dacă în lumea interioară adoptăm o atitudine de toleranţă totală faţă de înclinaţiile şi tendinţele noastre, la fel şi în lumea exterioară această toleranţă trebuie să se exprime prin atitudinea de deschidere faţă de oameni şi lucruri.

Şi în I Ching , în hexagrama nr. 55 – Abundenţa, plenitudinea – revine simbolismul luminii ca „drum”, „cale” de urmat: „Fii precum soarele la amiază” se scrie în Judecată , cu completarea: „care luminează şi bucură toate fiinţele care sînt sub cer”. (4)

Note:
1. I Ching, versiunea Richard Wilhelm, Librairie de Medicis, 1973, traducere pasajului de Jean Chiriac.

2. Vezi versiunea Eva Wong a Lieh-tzu, în Lieh Tzu, A Taoist Guide for Practical Living , Shambhala Publications, 2001. Pasajul comentat provine din cap. 76, Taking Care of Yourself.

3. Tao Te Ching , versiunea Ma Kou, Albin Michel, 1984, cap. XXVII, traducere din franceză de Jean Chiriac.

4. Pentru mai multe detalii despre I Ching, vezi cursul online dedicat acestui subiect. Traducerea acestui pasaj de Jean Chiriac.

Articol de Jean Chiriac

Scrie un comentariu:

Newsletter

Îți place ce găsești aici?

Înscrie-te pe lista noastră de noutăți - NEWSLETTER

și primești gratuit un articol despre Yin și Yang (PDF).