Tao Te Ching – 6

Taina femelei

Capitol 6*

Spiritul văii nu moare ci dăinuie;
Îl numim taina femelei.
Poarta sa, din care toate s-au ivit mai întîi,
S-a numit rădăcina din care au crescut Cer şi Pămînt.
Puterea ei este veşnicã şi necurmatã,
Foloseşte-o cu blîndeţe, şi fără durere. (Traducere după versiunea James Legge).

Comentariu:

Eternul feminin este poarta generării – principiul yin.

Valea a fost asociatã cu vidul (wu), cu lipsa, golul etc. Dar ştim că din vid vine tot ceea ce există, plinul adică. Şi viceversa, desigur.

Ultimul vers pare să ne invite să folosim puterea generării (care nu se epuizează niciodată – în sensul că creaţia continuă permanent) pentru a ne vindeca de suferinţă.

Desigur că aici avem indicaţii despre practici mistice ancestrale.


*Acest capitol a fost explicat mai pe larg în cursul nostru Lao Tzu şi Tao Te Ching. Vezi detalii aici.