Conceptele de bază

Conceptele fundamentale ale taoismului, pe care le găsim în literatura şi învăţăturile sale, sînt explicate pe scurt aici. 

Tao – conceptul principal al taoismului, Tao are mai multe înţelesuri. Tao este principiu creator al universului, cel care susţine creaţia şi o readuce în starea vidului iniţial (în nefiinţă). Tot tao mai înseamnă „cale” sau „sistem”, modul specific de fiinţare sau abilităţile speciale ale cuiva. (Vezi și articolul dedicat acestui concept aici.)

Tao ideograma

Wu – negaţie, nefiinţă. În univers, este vidul iniţial din care provine creaţia. La om, wu desemnează practica vidării minţii astfel încît contrariile să nu mai joace un rol important. Înţeleptul este vid, adică imparţial şi indiferent la impresiile lumii exterioare.

Wu-Wei – nonacţiune, sau acţiune fără scop, pe lina minimei rezistenţe, în acord cu timpul şi tendinţele dominante. Asociată acetsui concept este ideea de a nu forţa (un rezultat). Înţeleptul taoist practică nonacţiunea, adică acea acţiune dictată de condiţiile temporale, fără interes personal.

Yin-Yang – principiile alternanţei sau polarităţii universale. Yin şi Yang intră în componenţa tuturor lucrurilor, fenomenelor şi fiinţelor.

Yin-Yang

Diagrama yin-yang. Reprezentare grafică a marelui început sau principiul primordial. 

Te – se referă la eficacitatea sau manas-ul tuturor fiinţelor şi lucrurilor. Totodată indică dinamica şi modul lor de expresie.Legat de Tao, ca în titlul lucrării Tao Te Ching, se traduce prin „virtute” sau „caracterstici”, indicînd modul de manifestare al principiului suprem, puterea sa specifică.

TeIdeogramaTe.

Fu – reîntoarcere. În legătură cu Tao, desemnează mişcarea de du-te vin-o a principiului creator. Creaţia se naşte, se maturizează, apoi se reîntoarce (fu) la origini, în vidul (wu) primordial.

Icon

Resurse

Toate aceste concepte cu care operează taoismul sînt explicate în detaliu în cursurile noastre Lao Tzu & Tao Te Ching şi Iniţiere în taoism.

 

Scrie un comentariu:

Newsletter

Îți place ce găsești aici?

Înscrie-te pe lista noastră de noutăți - NEWSLETTER

și primești gratuit un articol despre Yin și Yang (PDF).