GDPR

Taoismonline aparţine asociaţiei de taoism Calea vidului perfect.

Regulament de prelucrare date personale

În toate ţările membre ale Uniunii Europene (UE), începând cu data de 25.05.2018, devine aplicabil Regulamentul 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, precum şi libera circulaţie a acestor date, cunoscut şi sub acronimul GDPR (General Data Protection Regulation).

Astfel, considerăm că este oportun să vă informăm cum protejăm datele dvs. personale.

Ce date prelucrăm

Datele personale pe care le prelucrăm în vederea ofertei serviciilor noastre sînt următoarele:
– forum on-line: adresa de e-mail, numele (id) de membru al forumului;
– newsletter: adresa de e-mail;
– informaţiile de contact prin aplicaţia de contact;
– libraria on-line: numele, prenumele, adresa poştală, adresa e-mail, telefon, comanda online, modalitate de plată.

Cum prelucrăm datele dvs.

Prelucrăm datele dvs. personale în vederea comunicării noutăţilor de pe site-ul Taoismonline şi asigurării serviciilor contactate voluntar (enumerate mai sus).
Comunicăm datele dvs. cu caracter personal altor destinatari?
Datele personale prelucrate nu sunt communicate unor terţi excluzînd informaţiile stocate în cookies şi aplicaţia de analiză a traficului.

Care sunt drepturile dvs. şi cum pot fi exercitate?

Dreptul la informare – puteţi solicita informaţii privind activităţile de prelucrare a datelor dvs. personale.

Dreptul la rectificare – puteţi rectifica datele personale în cadrul serviciilor de forum online şi newsletter. De asemenea puteţi solicita modificarea datelor în cazul serviciului de librărie on-line.

Dreptul la ştergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – puteţi obţine ştergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege. În cazul serviciului de forum online puteţi solicita dezabonarea direct din aplicaţia respectivă sau online.

Dreptul la restricţionarea prelucrării – puteţi solicita restricţionarea prelucrării în cazul în care contestaşi exactitatea datelor, precum şi în alte cazuri prevăzute de lege.

Dreptul de opoziţie – vă puteţi opune, în special prelucrărilor de date care se întemeiază pe interesul nostru legitim.

Dreptul la portabilitatea datelor – puteţi primi, în anumite condiţii, datele personale pe care ni le-aţi furnizat, într-un format care poate fi citit.

Dreptul de a depune plîngere – puteţi depune plîngere faţă de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Dreptul de retragere a consimţământului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimţământul dvs., vă puteţi retrage oricînd. Retragerea consimţământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă.

Dreptul de a nu fi supus unor decizii automate sau profilare suplimentare aferente deciziilor automate – puteţi cere şi obţine intervenţia umană cu privire la respectiva prelucrare sau vă puteţi exprima propriul punct de vedere cu privire la acest tip de prelucrare.

Cum vă puteţi exercita aceste drepturi

Vă puteţi exercita aceste drepturi prin simpla transmitere a unei solicitări la adresa poştală O.P. 61 – C.P. 91, Bucureşti, sector 4, sau prin e-mail, la adresa taoismonline@gmail.com cu subiectul „Politica de confidenţialiate” (fără ghilimele).

Datele noastre de contact sînt aici.


Calea vidului perfect, 2021

Newsletter

Îți place ce găsești aici?

Înscrie-te pe lista noastră de noutăți - NEWSLETTER

și primești gratuit un articol despre Yin și Yang (PDF).