Calea vidului perfect

Regulamentul de prelucrare a datelor personale

În toate „de 25.05.2018, devine aplicabil Regulamentul 2016/679 privind protec„cu caracter personal, precum „cunoscut „Regulation).

Astfel, considerăm că este oportun să vă informăm cum protejăm datele dvs. personale.

Ce date prelucrăm?

Datele personale pe care le prelucrăm în vederea ofertei serviciilor noastre (Calea vidului perfect) sunt următoarele:

- forum on-line: adresa de e-mail, numele (d) de membru al forumului;

- newsletter: adresa de e-mail;

- libraria on-line: numele, prenumele, adresa poștală, adresa e-mail, telefon, comanda on-line, modalitate de plată.

Cum prelucrăm datele dvs.?

Prelucrăm datele dvs. personale în vederea comunicării noutăților de pe site-urile AROPA și asigurării serviciilor contactate voluntar (enumerate mai sus).

Comunicăm datele dvs. cu caracter personal altor destinatari?

Datele personale prelucrate nu sunt communicate unor terți.

Care sunt drepturile dvs. „

Dreptul la informare - pute„prelucrare a datelor dvs. personale.

Dreptul la rectificare - pute„serviciilor de forum on-line și newsletter. De asemenea puteți solicita modificarea datelor în cazul serviciilor de librarie on-line și 24x24.

Dreptul la „- pute„„legală sau în alte cazuri prevăzute de lege. În cazul serviciului de forum online puteți solicita dezabonarea direct din aplicația respectivă sau online.

Dreptul la restric„ - pute„prelucrării în cazul în care contesta„în alte cazuri prevăzute de lege.

Dreptul de opozi„ - vă pute„care se întemeiază pe interesul nostru legitim.

Dreptul la portabilitatea datelor - pute„datele personale pe care ni le-a„fi citit.

Dreptul de a depune plângere - pute„modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Na„Personal.

Dreptul de retragere a consim„ - în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consim„oricând. Retragerea consim„viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă.

Dreptul de a nu fi supus unor decizii automate sau profilare suplimentare aferente deciziilor automate - pute„interven„exprima propriul punct de vedere cu privire la acest tip de prelucrare.

Vă pute„solicitări la adresa poștală AROPA, O.P. 61 „sector 4, sau prin e-mail la adresa contact@taoismonline.org.


Home | Taoism - Lao Tzu - Tao Te Ching - I Ching - Yin-Yang

Forum - Resurse - Librărie - Contact

--

Copyright Calea vidului perfect, 2024. Toate drepturile rezervate.

logo