Taoism - Scrieri

Ce sînt Yin și Yang

Yin și yang sînt concepte fundamentale în filozofia și cultura chineze. Aproape totul este explicat prin yin și yang, atît ceea ce ține de fenomenele maturale cît și de cele sociale sau de cele ce țin de constituția umană. Un întreg sistem de divinație - unic în lume - a fost stabilit pe baza interacției celor două principii (vezi I Ching).

pictograma yin-yang foto

Totuși, în ciuda importanței lor, yin și yang nu apar ca atare în I Ching (Cartea schimbărilor ) ci  în textele mai recente care constituie comentariile (Aripile) la textul cărții. În cartea propriu-zisă, yin și yang sînt sugerați însă prin termeni ca "luminos" și "obscur" sau "tare" și "slab", evocîndu-se astfel o polaritate la nivel fenomenal.

Tot în Aripi găsim o definiție a lui Tao care include pe yin și yang: Tao - se spune acolo - este un yin și un yang. 

Bruce Lee și principiul yin-yang

O descriere a modului de funcționare a principiilor yin și yang găsim la Bruce Lee, citat de Cyrille Javary:

  Atîta vreme cît vom persista în a separa yin și yang nu putem spera să-i atingem... Dacă cineva vrea să ajungă undeva cu bicicleta nu va putea să împingă ambele pedale concomitent căci va rămîne pe loc. Pentru a avansa trebuie să împingă o pedală și să o elibereze pe cealaltă, simultan. Mișcarea completă constă în împinge/eliberează. Împingerea este urmarea eliberării și fiecare devine, respectiv, cauza celeilalte. (Le Yi Jing, Les edittions du Cerf, 1989, p. 18.)

Într-adevăr, cuplul yin-yang poate fi reprezentat sub forma unor forțe sau tendințe care se succed, alternează, și constituie astfel infrastructura dinamică a universului. Prin urmare, filozofia yin-yang poate oferi explicația adecvată a schimbărilor în univers.

 • Marele Principiu

Diagrama yin-yang - ilustratie
Diagrama lui Tao (Yin-Yang)
În diagrama lui Tao (T'ai chi t'u), yin și yang sînt reprezentați ca forțe polarizate, care au la rîndul lor tendința de a se transforme una în cealaltă. Să observăm punctul negru inclus pe suprafața albă (yang) și punctul alb pe suprafața neagră (yin).

Această reprezentare dă de gîndit întrucît am putea vedea aici o idee mult mai complexă a unei armonii secrete care nu este întotdeauna manifestă în fenomenele naturii. O plenitudine, pentru a spune astfel, care este suma tuturor însușirilor - pozitive și negative - adică, din punct de vedere etic, bune și rele, ale unui lucru sau ființă. Altfel spus, perfecțiunea unui lucru nu mai este dată numai de calitățile sale pozitive, așa cum am fost învățați de religia etică occidentală, ci de suma calităților pozitive și negative (ca în definiția plenitudinii persoanei la Carl Jung).

 • Yin și Yang în occident

Termenii yin și yang au căpătat o largă răspîndire în lumea occidentală. Ei sînt priviți însă din perspectiva complementarității care nu este ancorată 100% în filozofia chineză.

  Resurse online:
  -> Am scris un întreg curs despre semnificația cuplului yin-yang în taoism. Click
  aici ca să afli mai mult.

  Mai citește despre:
  -> Tao
  ->
  Fu (reîntoarcerea)
  ->
  Te
  ->
  Vidul
  ->
  Nonacțiunea


Home | Taoism - Lao Tzu - Tao Te Ching - I Ching - Yin-Yang

Forum - Resurse - Librărie - Contact

--

Copyright Calea vidului perfect, 2024. Toate drepturile rezervate.

logo