Taoism - I Ching

Ce este I Ching (Cartea schimbărilor)

I Ching face parte din cele 5 clasice, cărți canonice, care constituie baza culturii și tradiției chineze. Mai mult chiar, I Ching este cea mai veche dintre ele.

ideograma I (schimbare)
Ideograma pentru "schimbare" reprezintă simbolic alternanța ploaie-soare sau timp ploios-timp însorit
În ciuda faptului că azi se insistă pe aspectul filozofic al cărții (vezi introducerea lui Richard Wilhelm), lucrarea a fost utilizată din cele mai vechi timpuri ca Oracol.

Consultat într-o manieră inedită, el oferă o previziune legată de rezultatul unei acțiuni pe care consultantul intenționează să o facă.

Inițial, oracolul era era utilizat de suverani și prinți, în general de persoane cu influență din sfera puterii.

Ulterior, interesul pentru I Ching se răspîndește și consultarea oracolului devine o practică comună.

Importanța Cărții schimbărilor este atestată și de faptul că a supraviețuit incendiului cărților ordonat de împăratul Ch'in Shih-huang-ti, în 213 AD, pentru că era consultată de suveran.

Conținut

I Ching este o colecție de 64 de texte scurte asociate la diferite figuri lineale numite hexagrame. Hexagramele sînt formate din 6 linii continue sau discontinue.

Hexagrama 39 

Liniile continue ______ reprezintă principiul yang; cele discontinue __  __, principiul yin.

Fiecare din cele 64 hexagrame poartă titluri diferite, ca de pildă: Creativul (Yang), Dificultatea inițială, Vasul ritual, Mireasa, Progresul, Contemplația etc. cu referire la situații tipice de viață. Fiecare hexagramă mai conține o Judecată - care oferă preziceri și sfaturi practice - și textele trăsăturilor (liniilor).

Istoric

Apariția acestei cărți fără pereche în lume este pusă pe seama lui Fu Hsi, personaj mitologic, care a inventat multe alte lucruri utile pentru civilizația chineză.

El ar fi fost martorul unui fenomen miraculos care l-a pus în contact cu cele 8 trigrame (pa-kua), care sînt constituentele hexagramelor (vezi în ilustrație tabelul cu cele opt trigrame).

Fu Hsi
Fu Hsi - strămoșul mitic - creatorul trigramelor care constituie baza Cărții schimbărilor
Legenda spune că în timp ce se plimba pe malul Fluviului Galben, Fu Hsi a zărit ieșind din ape un dragon purtînd pe spate semnele celor 8 trigrame pe care le-a copiat desenîndu-le cu degetul pe nisip.

La elaborarea cărții, pînă la forma ei de azi, și-au mai adus contribuția Regele Wen și fiul său prințul Chou, ca și Confucius și discipolii săi.

Pe bună dreptate se afirmă că această carte conține esența doctrinelor și mișcărilor spirituale chineze și că a influențat la rîndul ei tot ce s-a născut ulterior în cultura chineză. Importanța ei pentru spiritualitatea taoistă nu poate fi negată.

I Ching în cultura occidentală

Cea mai importantă contribuție la răspîndirea cărții în Europa a avut-o Richard Wilhelm.

Richard Wilhelm
Richard Wilhelm, celebrul traducător al
I Ching
Misionar creștin în China și sinolog, Wilhelm l-a cunoscut pe Lao-nai Hsuan, un descendent al școlii confucianiste, care l-a ajutat efectiv la traducerea cărții în limba germană.

Mai mult decît o simplă traducere, Wilhelm a adăugat și comentariile sale la cele 64 de hexagrame. Aceste comentarii sînt utile cînd folosim cartea ca oracol și vrem să descifrăm răspunsurile ei exprimate într-un limbaj simbolic.

Carl Jung este cel care propune o versiune în limba engleză realizată de Carry F. Baynes, după versiunea Wilhelm.

Tot Jung adaugă acestei versiuni o introducere substanțială care explică prin exemple practice cum se utilizează oracolul. Este cea mai importantă contribuție la explicarea practicii oraculare pentru cultura occidentală, din perspectiva psihologiei analitice.

I Ching azi

I Ching este alături de yin-yang unul din termenii cei mai familiari în lumea occidentală. Cartea este utilizată în continuare ca oracol, deși utilizatorii moderni au dificultăți insurmontabile în interpretarea răspunsurilor ei.

Au apărut o mulțime de traduceri în franceză, engleză și alte limbi occidentale.

În românește a circulat multă vreme o traducere neoficială, manuscrisă, copiată și multiplicată la xerox. După 1989, a apărut și traducerea versiunii Wilhelm dar și altele mai puțin riguroase.

Consultare online

Poți consulta și tu oracolul cu ajutorul aplicației noastre online - click aici.

Resurse online

Dacă vrei să afli mai multe despre Cartea schimbărilor consulta următoarele resurse accesibile online:

  • Introducere de Richard Wilhelm și C. G. Jung (numai în engleză).
     
  • Carl Jung despre I Ching - click aici.
     
  • I Ching (textul complet) versiunile Richard Wilhelm (cu comentarii) și James Legge (PDF) (numai în engleză).
     
  • Discuții despre I Ching în forumul nostru de taoism. Click aici ca să accesezi forumul.

Curs online

Dacă vrei să afli mai multe despre oracol, despre metodele de consultare și arta interpretării răspunsurilor, urmează cursul nostru online dedicat începătorilor. Click aici pentru înregistrare.


Home | Resurse online - Librărie - Forum - Contact

Copyright, 2024, Calea vidului perfect. Toate drepturile rezervate.

logo