Taoism - Învățături și practici


Ce sînt Yin și Yang

Scurtă prezentare

yin - yang

Grafia caracterelor
yin și yang

Termenii yin și yang sînt cei mai cunoscuți publicului occidental, la fel de familiari, sau mai familiari, ca și "Tao-te ching" sau Lao-tzu. 

De ce sînt atît de mediatizați? Cred că  unul din motive este atmosfera esoterică ce îi înconjoară.

Occidentalii, plictisiți de raționalismul creștinismului instituționalizat, de cartezianism, de rigoarea științifică, aleargă  orbește după tot ceea ce mai păstrează o undă de magie, de visare.

Yin și yang nu sînt, la propriu, magie. Dar multiplele explicații pe care le-au căpătat crează o stare de confuzie care provoacă sentimentul straniului.

Pe de altă parte, ar mai fi și faptul că acest cuplu de contrarii sună foarte familiar mentalității moderne intoxicate de dialectică.

Dualismul a trecut din faza sa  religioasă, de erezie, și s-a aciuat în zona filozofiei și psihologiei moderne. Faptul că regăsim cuplurile de contrarii, atît de dragi nouă, în vocabularul filozofiei chineze ne măgulește, arătîndu-ne că pretutindeni nu există decît un singur adevăr: adevărul nostru!

Deci, pe de-o parte, magicul,  pe de alta, familiarul. Iată cheia succesului acestor termeni.

Ce sînt yin și yang

Aspecte complementare ale lucrurilor, ființelor, fenomenelor. Pe scurt, în mentalul chinez nu e loc pentru dualismul pur și simplu, ci pentru nuanțe care disting calitățile lucrurilor care populează universul.

Desigur că yin și yang se regăsesc deopotrivă, în cantități relative și în constituția și psihicul omului.

Scurt istoric

Termenii yin și yang nu sînt atît de vechi precum am crede.

Ei nu apar propriu-zis în I Ching (Cartea schimbărilor), cea mai veche carte a civilizației chineze, ci numai în comentariile la textul cărții (care datează dintr-o perioadă  ulterioară).

 În Cartea 5, capitolul 2 din Lu-shih ch'un-ch'iu (Analele Primăvara-Toamna) se descrie apariția tuturor lucrurilor din yin și yang astfel:

    Marele Unu produce doi poli (Cerul și pămîntul), care la rîndul lor nasc energiile întunericului (yin) și ale luminii (yang), Aceste două energii se transformă și ele: una se ridică în sus și alta coboară în jos; apoi se combină din nou și dau naștere formelor...

În cultura chineză - scrie Alan Watts - cei doi poli ai energiei cosmice sînt yang (pozitivul) și yin (negativul).

Ideogramele [yin și yang] indică partea însorită și partea întunecoasă a unui deal, ..., și sînt asociate cu masculinul și femininul, cu cel care rezistă și cel care cedează etc.

Diagrama yin-yang

Filozofii școlii yin-yang, secolul III d.C., au văzut pozitivul și negativul ca aspecte ale lui T'ai-chi - Supremul ultim - reprezentat inițial ca un cerc gol, wu-chi, deși chi pare să fi avut sensul original de grindă de acoperiș, pe care s-ar fi sprijinit cele două părți ale acoperișului - yin și yang.   

Resurse online

Cursul nostru online despre simbolismul Yin-Yang îți oferă mai multe detalii despre acest concept. Vezi informațiile despre curs aici.


Home | Resurse online - Librărie - Forum - Contact

Copyright, 2024, Calea vidului perfect. Toate drepturile rezervate.

logo