Tao Te Ching

Cuvînt înainte la versiunea în limba română

de Jean Chiriac

Publicăm aici o versiune a Tao Te Ching, una din  multele posibile, singura existentă, online, în românește. Mulțumim pe această cale lui Mike pentru amabilitatea de a ne-o semnala. (1)

Trebuie știut că traducerile din Tao Te Ching sînt numeroase, iar versiunile diferă adeseori foarte mult. Totuși există și similitudini care se explică prin faptul că traducătorii au utilizat aceleași surse considerate autoritate în domeniu.

Noi credem pe bună dreptate că nu există nicio sursă care să dețină autoritatea deplină. Cele chinezești sînt influențate de filozofia etică confucianistă, de legalism și alte curente de gîndire care nu au nimic comun cu Tao Te Ching așa cum a gîndit-o autorul ei.

În realitate, taoismul zilelor noastre, în China și nu numai, aduce mai mult cu esoterismul și  misticisnmul de duzină decît cu o cale rațională, luminoasă, credibilă, viabilă. Acolo unde misticismul și superstiția lipsesc, întîlnim preceptele legiste sau confucianiste înghețate și ele în canoanele impuse de sistematizările adepților!

Traducerea acestei lucrări de o inegalabilă importanță spirituală se izbește și de dificultățile specifice limbii chineze, unele insurmontabile. Iată ce spune James Legge în acest sens:

  Caracterele scriptice ale limbii chineze nu sînt reprezentări de cuvinte, ci simboluri ale ideilor, iar  combinația lor în compoziție nu este o reprezentare a ceea ce a vrut să spună scriitorul, ci a ceea ce a gîndit el. (2)

De aceea, "cînd caracterele simbolice i-au pus mintea [traducătorului] în raport cu cea a autorului, el [traducătorul] este liber să redea ideea  respectivă în maniera cea mai potrivită pe care o crede de cuviință". (3) Altfel spus, nu ne putem aștepta la o versiune literală.

Din nefericire, în zilele noastre nimănui nu-i mai trece prin cap să se pună în starea de spirit a  autorului! Traducerile de care dispunem se vor mai degrabă literale, ceea ce, așa cum am văzut, este imposibil.

Dar să dăm un exemplu al modificărilor însemnate care se nasc între versiuni atunci cînd aplicăm  "metoda" indicată de J. Legge. În ultimul paragraf al capitolului 81 citim:

  Înțeleptul nu trăiește pentru sine însuși,
  Făcînd mult bine pentru alții, e mulțumit,
  Cu cît dă mai mult, cu atît primește mai mult,
  În jurul lui totul se armonizează.
  Pentru că e pe Calea Tao în Virtute (Te)
  . (4)

La o primă vedere traducerea pare corectă, deoarece, trebuie să o mărturisim, nu se abate de la ceea ce ne-am aștepta de la acest text. În realitate, (și) aici este vorba de cu totul altceva.

Înțeleptul (taoist) nu face întotdeauna totul pentru alții. El nu este un sfînt, în sensul creștin al termenului. "Armoniazarea" nu înseamnă nicidecum altruism sau perfecțiune morală. În fragmentul citat este vorba de a fi în acord cu Tao, un concept central în taoismul filozofic. În acest sens, o traducere corectă (dar nu literală) ar suna cam așa:

  Atunci cînd totul în jur este armonie [se armonizează]
  Înțeleptul nu trăiește pentru sine.
  Făcînd mult bine pentru alții el este mulțumit
  Și cu cît dă mai mult cu atît sporește.
  El se potrivește astfel cursului evenimentelor [Calea Tao]
  .

Trebuie să recunoaștem că această traducere este diferită, chiar contrară celei inițiale. Ea ține cont de starea de spirit a autorului, așa cum transpare ea din fragmentele filozofice păstrate de tradiție și relativ nealterate de curgerea vremii, de interese meschine sau, pur și simplu, de ignoranță.

Am scris această introducere pentru a avertiza cititorul asupra discrepanțelor pe care le va putea  semnala între fragmentele comentate de noi, în paginile acestui site, și versiunea integrală a textului, publicată în paginile următoare. Dacă am publicat această versiune, nu am făcut-o pentru că  credem în calitatea ei, ci pur și simplu pentru a oferi cititorului o versiune integrală în limba română.

Pe măsură ce vom recupera și noi, prin comentariille noastre, întreaga lucrare - fapt puțin probabil -  vom putea înlocui această versiune cu versiunea noastră!

Note:
1. Între timp s-au înmulțit și versiunile în românește - vezi
bibliografia. Există și pe Net cîteva (două sau mai multe).

2., 3. I Ching - Book of Changes, trad. James Legge, p.XIX.

4. Versiunea online de Octavian Sărbătoare.


Home | Taoism - Lao Tzu - Tao Te Ching - I Ching - Yin-Yang

Forum - Resurse - Librărie - Contact

--

Copyright Calea vidului perfect, 2024. Toate drepturile rezervate.

logo