Lao Tzu – Citate

Cîteva citate din Tao Te Ching pun accentul pe definirea lui Tao şi pe calităţile înţeleptului care îl urmează pe Tao.

Calea (Tao) care poate fi numită nu este Calea Ultimă.
Numele dat Căii nu poate fi numele veşnic.
Nenumit este esenţa Cerului şi a Pământului.
Numit  este mama tuturor lucrurilor.  (cap. 1)

*

Astfel, înţeleptul practică Nonacţiunea (wu-wei)
Şi îi instruieşte pe alţii prin exemplu, nu prin vorbe. (cap. 2)

*

Conducatorul se manifestă cu modestie,
Nu arată poziţii de putere,
Astfel că oamenii nu se vor confrunta.

El nu pune preţ pe lucruri,
Astfel că oamenii nu vor fura.

Nu arată lucruri care pot fi dorite,
Astfel că oamenii nu-şi vor strica inimile.

Astfel, Înţeleptul conduce oamenii
Păstrîndu-le inimile pure (lipsite de griji şi dorinţe), hrănindu-i (limitîndu-i la nevoile zilnice),
Descurajînd-le ambiţiile si întarindu-le trupul. (cap. 3)

*

Calea (Tao) este vidă, folosinţa-i e nesfîrşită.
Este adîncă, pare obîrşia tuturor lucrurilor.
Pare că veşnic rămîne fără capăt.
Nu ştiu cum a fost creată,
Pare că a existat chiar înainte de Creator (zei). (cap. 4)

*

Astfel, înţeleptul stînd la urmă, el ajunge în frunte.
Neglijîndu-se pe sine însuşi, el este ocrotit.
El nu trăieşte pentru sine şi totuşi  trăieşte din plin. (cap. 7)

*

Întinderea exagerată a corzii
Crează prea mare tensiune.

Ascuţirea prea deasă a uneltei
O face curînd de nefolosit.

Adunarea bogăţiilor într-un loc
Curînd face locul nesigur.

A fi mîndru de bogăţii şi onoruri
Este cauza căderii în disgraţie.

Înţeleptul se retrage (nu aşteaptă să fie lăudat) după îndeplinirea faptei.
Aceasta este Calea (Tao) virtuţii (Te). (cap. 9)

*

Culorile îl orbesc pe om, sunetele îl asurzesc.
Gusturile îi slabesc simţul gustului.

Alergatul la vînătoare îl sălbăticesc.
Ceea ce se obţine greu îi îngreunează manifestarea.

Astfel că Înteleptul se detaşează de simţuri
Şi trăieşte în lumea lui interioară. (cap. 12)

*

În trecut, cei care urmau Calea Tao
Erau aşa de profunzi, încît cu greu puteau fi înţeleşi.

Un astfel de Întelept era prudent
Ca unul care trece un rîu iarna.

Era rezervat în a lua decizii, ca unul care se teme
Că ceea ce este spus se răstălmăceşte.

Era modest ca şi cum nu i s-ar cuveni nimic.

Se mişca aşa uşor ca unul care păşeşte pe ghiaţă topită.

Era aşa de simplu şi natural ca lemnul (brut) din pădure.

Era receptiv ca o vale cuprinzătoare.

Era prietenos ca apele care se amestecă. (cap. 15)


Citatele provin din versiunea în româneşte a lui Octavian Sărbătoare adaptată şi adnotată de noi (adnotările sînt puse în paranteze).

Cartile taoismului

Mai citeşte despre:

Newsletter

Îți place ce găsești aici?

Înscrie-te pe lista noastră de noutăți - NEWSLETTER

și primești gratuit un articol despre Yin și Yang (PDF).