Lao Tzu > Citate


Cîteva citate din Tao Te Ching pun accentul pe definirea lui Tao și pe calitățile înțeleptului care îl urmează pe Tao.

icon

Calea (Tao) care poate fi numită nu este Calea Ultimă.
Numele dat Căii nu poate fi numele veșnic.
Fără nume este esența Cerului și a Pământului.
Dând Caii un nume este ceea ce creează toate lucrurile. (cap. 1)

*

Înțeleptul astfel practică Non-acțiunea
Și învață pe alții prin exemplu, nu prin vorbe.
(cap. 2)

*

Conducatorul se manifestă cu modestie,
Nu arată poziții de putere,
Astfel că oamenii nu se vor confrunta.
Nu pune preț pe lucruri,
Astfel că oamenii nu vor fura.
Nu arată lucruri care pot fi dorite,
Astfel că oamenii nu-și vor strica inimile.
Înțeleptul conduce astfel oamenii
Ținîndu-le inimile pure, dându-le mâncare,
Necreindu-le ambiții si întarindu-le sănătatea.
(cap. 3)

*

Calea (Tao) este goală, folosința-i nesfîrșită.
Este adîncă, pare originea tuturor lucrurilor.
Pare că veșnic rămîne fără capăt.
Nu știu cum a fost creată,
Pare că a existat chiar înainte de Creator.
(cap. 4)

*

Astfel și Înțeleptul stînd la urmă, ajunge în frunte.
Se neglijeajă pe sine însuși, și ajunge să fie ocrotit.
Nu trăiește pentru sine, trăiește astfel din plin.
(cap. 7)

*

Întinderea prea mare a corzii
Crează prea mare tensiune.
Ascuțirea prea deasă a uneltei
O face curînd de nefolosit.
Adunarea bogățiilor într-un loc
Curînd face locul nesigur.
A fi mîndru de bogății și onoruri
Este cauza căderii în disgrație.
Înțeleptul se retrage după îndeplinirea faptei.
Aceasta este Calea (Tao) virtuții (Te).
(cap. 9)

*

Culorile îl orbesc pe om, sunetele îl asurzesc.
Gusturile îi slabesc simțul gustului.
Alergatul la vînătoare îl sălbăticesc.
Ceea ce se obține greu îi îngreunează manifestarea.
Astfel că Înteleptul se detașează de simțuri
Și trăiește în lumea lui interioară.
(cap. 12)

*

În trecut, cei care urmau Calea Tao
Erau așa profunzi, că greu puteau fi înțeleși.
Un astfel de Întelept era prudent
Ca unul care trece un rîu iarna.
Era încet în a lua decizii, ca unul care se teme
Că ceea ce este spus se răstălmăcește.
Era modest ca și cum nu i s-ar cuveni nimic.
Se mișca așa ușor ca ghiața ce se topește.
Era așa de simplu și natural ca lemnul din pădure.
Era gata de a primi ca o vale deschisă.
Era prietenos ca apele care se amestecă.
(cap. 15)

--
Citatele provin din versiunea în românește a lui Octavian Sărbătoare. Versiunea completă poate fi consultată
aici .


Home | Resurse online - Librărie - Forum - Contact

Copyright, 2024, Calea vidului perfect. Toate drepturile rezervate.

logo