Condiții de utilizare a serviciului de asitență online
pentru consultarea oracolului I Ching

Serviciul de asistență online pus la dispoziție de societatea de taoism Calea vidului perfect  (numită mai departe și CVP) se adresează persoanelor care doresc asistență pentru consultarea și interpretarea răspunsurilor oracolului I Ching, online. Acest serviciu este oferit în următoarele condiții:

Obligația solicitantului

- Solicitantul de servicii de asistență trebuie să fi împlinit vîrsta de 18 ani;

- Aplicația utilizată pentru consultarea online trebuie să fie cea oferită de Calea vidului perfect pe site;

 - Solicitantul serviciului are obligația de a furniza informații precise și detaliate despre problema la care solicită asistență.

Obligația prestatorului de servicii

- Calea vidului perfect, prin personalul său care asigură serviciul de asistență online se obligă să ofere informațiile solicitate în mod profesional, în cel mult două zile lucrătoare de la recepționarea solicitării.

- În cazul în care e nevoie de mai multe detalii din partea solicitantului, ele vor fi cerute în mod expres, prin email.

- Numărul maxim de corespondențe prin email la o solicitare nu va depăși 5 mesaje.

Alte prevederi

- Calea vidului perfect, prin personalul său, nu își asumă nicio răspundere legată direct sau indirect de utilitatea și/sau utilizarea informațiilor furnizate. Solicitantul serviciului este cel care decide utilitatea sau/și utilizarea lor.

- Calea vidului perfect nu poate fi trasă la răspundere, sub nicio formă, în cazul în care informațiile furnizate nu par să se confirme în realitate. Consultarea oracolului
I Ching este o procedură foarte delicată care poate conduce la erori de interpretare, cele mai multe datorate insuficienței și/sau inexactității detaliilor oferite de solicitant.

- Accesul la serviciul de asistență online se face contra cost - taxa de asistență online este de 40 lei achitată online prin carte de credit sau PayPal, anterior expedierii emailului de solicitare.

- Taxa achitată pentru serviciul de asistență nu se returnează.

Politica de confidențialitate

Calea vidului perfect, prin personalul său de asistență online, nu va înstrăina, sub niciun pretext, informațiile și detaliile de identificare personale puse la dispoziție de solicitantul serviciului de asistență online. Aceste date sînt accesibile numai expertului care acordă consultații online și numai pe durata consultației, urmînd a fi șterse ulterior din baza de date (după o perioadă de 3 luni de zile).

Acord final

Solicitantul serviciului de asistență online confirmă luarea la cunoștință a prezentelor condiții de utilizare a serviciului de asistență online și acordul său, din momentul achitării taxei de asistență. 

Abuz

Pentru orice sesizare privind un posibil abuz sau încălcare a condițiilor precizate în prezentul acord, vă rugăm să expediați un email cu toate detaliile necesare investigării cazului la adresa taoismonline@gmail.com cu subiectul "ABUZ" fără diacritice.

Detalii de contact

Pentru contact și întrebări legate de serviciul online de asistență online se pot folosi următoarele date de contact:

    - Poșta fizică: AROPA, OP61 - CP91, București, sector 4

    - Email: taoismonline@gmail.com

    - Mobil: 0722 195 998

 


© Calea vidului perfect, 2024.

sigla